Videotiiimi eSpecial ohjelman teossa erilaisissa tilanteissa

Kuvia vuosilta 2009-2010. Kuvanneet Juha Sarvi ja HM Ojala
Comments