eSpecial 2009/42

Erikoisohjelma eSpecial, lähetys torstaina 15.10.2009

Ohjelman info: 


PÄIVÄN TEEMAT: 

Kaupunki liekeissä

Sao Paulossa, Brasiliassa tuli tuhosi slummikaupunginosan, joka oli yli 1000:n ihmisen kotialue. Asukas sanoo, että he soittivat 6 kertaa palokuntaa paikalle, mutta heitä ei vaan näkynyt. Palokunta sanoi tulleensa paikalle niin pian kuin mahdollista, mutta kaupungin laajuus oli esteenä. Itkevä nainen, joka menetti kotinsa ja kaiken siellä, paitsi lapsensa ja henkilöpaperinsa, sanoi uskovansa Jumalaan ja että on saava takaisin kaiken Hänen avullaan.

----------

Goldstonen raportti puhuttaa Israelissa

   KESKUSTELU Goldstonen Gazan raportin ympärillä kiihtyy Israelin mediassa. Maailman yleinen mielipide tuntuu alistuvan arabimaitten kiivaaseen vaatimukseen, että YK:n eri osastojen tulee toteuttaa sen suosituksia sellaisenaan. YK:n turvallisuusneuvostossa asia otettiin päivää ennen sen käsittelyä YK:n ihmisoikeusneuvostossa esiin ilmoitusluonteisesti arabimaitten taholta, jotka olivat vaatineet raportin täyttä käsittelyä ylimääräisessä istunnossa, mihin ei suostuttu. Palestiinalaiset pyrkivät hyödyntämään kaiken, mitä he kuvittelevat voivansa kiskoa irti sen varjolla. Heidän laatimansa päätöslauselmaehdotus sisältää paitsi Goldstonen raportin suositukset myös sivukaupalla Jerusalemia ja Länsirantaa koskevia vaatimuksia ja syytöksiä, joita ei ole asianmukaisesti perusteltu ja todistettu.
   Israelin YK:n edustaja Gabriela Shalet varoittaa, että raportin suositusten hyväksyminen YK:n neuvostoissa vaarantaa rauhanprosessin etenemisen: ”Goldstonen raportti on este rauhanprosessille. Se asettaa Hamasin ja Israelin samalle tasolle, eikä tämä ole sellaista, mitä me tulisimme hyväksymään”, Shalet selitti. (JP)  

  Mikä Goldstonen raportissa on pielessä? 

  Etelä Afrikasta kotoisin oleva entinen tuomari Richard Goldstone tunnusti Amerikan juutalaisten lehdessä ”The Forward” , että hänen laatimansa ”raportti on enemmän mielipidetiedustelu kuin laillinen tutkimus, eikä sen perusteella pystyttäisi todistamaan mitään laillisessa oikeudenistunnossa”. Toisin sanoen, se perustuu enemmän kuulopuheisiin (hearsay) ja silmämääräiseen arviointiin ”rikospaikalla” todisteiden tultua jo siivotuksi pois, sekä erilaisten NGO-järjestöjen epätarkkoihin ellei peräti tarkoituksellisen virheellisiin raportteihin. Kuitenkin sitä esitetään YK:n elimissä todisteena sota- ja ihmisoikeusrikoksista.
   ETELÄ AFRIKAN päärabbi Warren Goldstein, jolla on fil. tohtorin oppiarvo ihmisoikeuslaissa, sanoo Goldstonen raportin edustavan oikeuden häpäisyä (disgrace of justice). Hän sanoo, että raportti käyttää arvostuksen pintasilausta, joka perustuu laillisen metodologian ja kansainvälisesti arvostetun tuomarin hyväksikäyttöön tullakseen uskottavaksi. Hän vertaa Goldstonen raportissa käytettyä menetelmää siihen, miten Etelä Afrikan apartheid-hallitus peitteli rasisminsa tarkkaan laillisuuden ja täydellisesti toimivan oikeustoimen kaapuun.
   Goldstein analysoi edelleen raporttia, että sen huolellinen analysointi paljastaa, miten sen käyttämä laillisuuden kaapu on todella vain peitto poliittiselle strategialle Israelin osoittamiseksi laittomaksi. Hän selittää, että mikä tahansa oikeusjärjestelmä edellyttää, että oikeus tapahtuu kahdella tasolla: menettelytapojen ja todellisen epäoikeudenmukaisuuden käsittelyssä. Hän paljastaa raportissa sarjan menettelytapojen epäoikeudenmukaisuuksia. Todellisen epäoikeudenmukaisuuden alueelta hän sanoo ”Goldstonen paneelin valinneen Israelin valtion toimien tarkoituksista pahimmat havaiten, että Israelin toimia motivoi tarve painostaa ja alistaa ja aiheuttaa kärsimyksiä Palestiinan kansalle, eikä pääasiallinen tarve puolustaa maataan”. Goldstein toteaa, että raportin laatinut paneeli tekee kaiken tuon ilman mitään todisteita painottaen, että monet Israelin toimista, kuten Libanonissa, perustuvat samaan päämäärään.
   VASTAKOHTANA koskien palestiinalaisia, on olemassa selvät todisteet Hamasin päämääristä
- Hamasin peruskirja avoimesti vaatii Israelin tuhoamista, rajoista välittämättä; se vaatii kaikkien juutalaisten murhaamista maailmassa. Hamasin selvä tarkoitus oli murhata niin monta israelilaista siviiliä kuin mahdollista, ja käyttää omia siviilejään ihmiskilpinä. Mutta näistä Hamasin päämääristä ei raportissa mainita sanallakaan. Goldstein toteaa, että raportista puuttuu täysin prosessin uskottavuus ja tasapuolisuus. ”Se muistuttaa laki-tekstiä, mutta sitä se ei ole; sen täyttä politiikkaa.”

(Israel update)

----------

Eräs aikaamme kuvaava profetia

Perjantaina 7.8. kokoustilanteessa minulle tuli tämä Herran Sana:

Minun kansani lasten keskellä kulkee tänä päivänä kaksi virtaa.
Tuo virta on kerran ollut yhtenäinen. Minun lapseni ovat rakastaneet ja kunnioittaneet toinen
toistaan, ja Minun valtakuntani on mennyt voimakkaasti tämän kansan keskellä eteenpäin.

Tänä päivänä tuo virta, joka on Minun maailmastani lähtöisin, on jakautunut kahdeksi, ja vain
toisessa virran haarassa on se osa, josta Minä Sanassani kirjoitan ja sanon: "Pyhitä heidät
totuudessa; sinun sanasi on totuus." (Joh.17:17)

Tässä virrassa Minun lapseni takertuvat kiinni Minun Sanaani, turvaavat siihen kuin hukkuvat
oljenkorteen. Heidät Minä pelastan. (Ps.91:14)

Tuo toinen virta on syntynyt ihmisten itsekkyydestä, kokemisen nautinnonhalusta ja siitä
ihmeiden ja merkkien janosta, joka kulkee ohi ja poispäin Minun Sanastani. Ihmiset ovat
lähteneet sielullisten tunteiden vietäviksi ja loitontuvat Minun totuuteni Sanasta. Vain
muutamat heistä palaavat takaisin. Minun Sanani puhuu heistä, jotka ovat hyljänneet
rakkauden totuuteen, että heidän eteensä tulee väkevä eksytys. (2. Tess. 2:10-11)

Totuus on Minun Sanassani. Siinä virrassa, joka ankkuroituu Sanaani, Minun totuuteni tulee
viimeisinä päivinä kohoamaan kaiken tavoiteltavissa olevan yläpuolelle. Kaikkein
kalleimmaksi aarteeksi.

Minä voitelen oman Sanani ja siunaan minun rakkaani niin, että tapahtuu niin kuin alussa.
Minä vahvistan Sanani sitä seuraavien merkkien kautta. (Mark. 16:20)
Ihmiset ovat kulkeneet jo kauas seuratessaan tuota poispäin Sanastani johtavaa virtaa. He
sanovat: "Tämä on oikein ja tämä on hyvää", mutta he ovat unhoittaneet Minun rakkauteni
Sanan. Yhä kauemmas Minun johdatuksesta ja Sanani lohdutuksesta kulkeneet ovat
unohtaneet, että vain Minun Sanassani on elämä täällä muukalaisuuden alla.

Minun elämäni virrassa ne, jotka Minun Sanaani julistavat niin kuin se on kirjoitettu, tulevat
saamaan entistä suuremman profetaalisen voitelun, niin että ihmiset Sanaani kuullessaan
kokevat Minun parantavaa kosketustani, apuani ja lohdutustani.

Muistiin merkitsi Heikki Andelin

--------

YLEn dokkari Ylivainiosta

Tästä on jo sitten yli 30 vuotta:

http://www.yle.fi/player/player.jsp?name=El%E4v%E4+arkisto%2F02346_1

--------

Evoluutioteorian rajat?

Ateisti ja kristitty tiedemies Michael Behe puhuvat Darwinismin rajoista, jälkimmäisen kirjan "Edge of evolution" pohjalta. Pointti, jonka Behe tekee on, että ei tarvitse olla uskovainen nähdäkseen, että Darwinin teoria ei toimi kuten oletetaan. (Englanniksi).

bloggingheads.tv

- - - - -

-Huomautus:Tämän sivuston julkaisija ei jaa välttämättä kaikkia ylläolevien uutisoijien mielipiteitä- 

Facebook eSpecial