eSpecial 2009/12

Erikoisohjelma eSpecial, lähetys torstaina 19.3.2009

Ohjelman info:

MUSIIKKI:HM Ojala: Kun Kristus kulki, Jo vuosia, vuosia sitten

ILLAN PUHE: Juhani Karvinen: Jumala, osa 2. Jobin kirja -onko Jumala oikeudenmukainen?

PÄIVÄN TEEMA:

MEDIA JA SEN SUURI SENSUURI

Maailmalla on noussut kohu Paavin Afrikan matkallaan antamasta kodomien käyttöön liittyvästä lausunnosta. Paavi sanoi, ettei raha ja kondomit ole vastaus AIDS-ongelmaan, vaan hengellinen herääminen. Tässä alla Paavin sanomiset italiaksi ja nettikääntäjän "huonoa suomi"-käännös (olipa aikamoinen vaiva kaivaa esille koko Paavian lausunto, johon kaikki maailaman tiedotusvälineet viittaavat):

R. – Io direi il contrario: penso che la realtà più efficiente, più presente sul fronte della lotta contro l’Aids sia proprio la Chiesa cattolica, con i suoi movimenti, con le sue diverse realtà. Penso alla Comunità di Sant’Egidio che fa tanto, visibilmente e anche invisibilmente, per la lotta contro l’Aids, ai Camilliani, a tutte le Suore che sono a disposizione dei malati … Direi che non si può superare questo problema dell’Aids solo con slogan pubblicitari. Se non c’è l’anima, se gli africani non si aiutano, non si può risolvere il flagello con la distribuzione di preservativi: al contrario, il rischio è di aumentare il problema. La soluzione può trovarsi solo in un duplice impegno: il primo, una umanizzazione della sessualità, cioè un rinnovo spirituale e umano che porti con sé un nuovo modo di comportarsi l’uno con l’altro, e secondo, una vera amicizia anche e soprattutto per le persone sofferenti, la disponibilità, anche con sacrifici, con rinunce personali, ad essere con i soffe.

R. - Sanoisin päinvastoin: uskon, että todellisuus on tehokkaampi, läsnä edessä aidsin torjuntaan on vain katolista kirkkoa, sen liikkeitä, ja sen monipuolinen todellisuutta. Uskon, että yhteisön Sant'Egidio, joka on paljon, näkyvästi ja näkymättömästi, ja aidsin torjuntaan, jotta Camillians kaikille Sisters, jotka ovat käytettävissä sairaita ... En, voit ratkaista tämän ongelman aidsin vain mainonta iskulause. Jos ei ole sielua, jos afrikkalaiset eivät auta, et voi ratkaista vitsauksen kanssa jakelu kondomien Päinvastoin, riski on lisätä ongelma. Ratkaisu voi löytyä ainoastaan kaksinkertaista sitoutuminen: ensimmäinen, joka humanization seksuaalisuutta, että on inhimillistä ja henkistä uusimisen johtava kanssa uuden tavan käyttäytyä toistensa kanssa, ja toiseksi, todellista ystävyyttä myös ja erityisesti ihmisten kärsimyksiä, saatavuus, jopa uhrauksia, joilla on henkilökohtaisia uhrauksia, jotka on kärsimystä.

Linkki vastaavalle Vatikaanin nettisivulle:
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2009/march/documents/hf_ben-xvi_spe_20090317_africa-interview_it.html

Paavin lausunnosta, jonka tähtäin oli moraalisen ryhdistäytymisen ja seksuaalisen käyttäytymisen asettamisessa sen oikeaan ja alkuperäiseen yhteyteen, nykyisen villin menon sijasta. Mutta tämähän ei maailman medioille passaa, vaan täytyy kiinnittää huomio puoliskoon asiasta. Ja huudetaan: "Ole hiljaa, paavi!" 

Eli kaivataan sensuuria. 

Vai?

Aamulla uutisten jälkeen, jossa reaktiot tiistaiseen Paavin lausuntoon olivat esillä, tuli Ylen Puhe-kanavalta "Pop-talk"-ohjelma. Ohjelman aiheen oli sensuuri ja miten semmoista ei saisi ilmetä mitenkään, vaan mitä vaan pitäis saada sanoa missä vaan ja milloin vaan, oli tooni. Keskusteltiin missä ja miten sensuuria ilmenee. 

Se onkin mielenkiintoinen ilmiö. Ylen kanaviltahan ja varsinkin nuorten sellaiselta (ellei radiokanavan nimessä sitä näe, X=risti) kristillinen sisältö loistaa poissaolollaan. Siis sensuuri iskenyt, vaikka kristillisyyteen tunnustautuu tavalla tai toisella valtaosa kansasta.

Takaisin Paavin lausuntoihin. Seuraava kappale on puheestaan Yaoundén lentokentällä 17.3.2009, joka ei näy medioita kiinnostaneen:

Even amid the greatest suffering, the Christian message always brings hope. The life of Saint Josephine Bakhita  offers a shining example of the transformation that an encounter with the living God can bring to a situation of great hardship and injustice. In the face of suffering or violence, poverty or hunger, corruption or abuse of power, a Christian can never remain silent. The saving message of the Gospel needs to be proclaimed loud and clear, so that the light of Christ can shine into the darkness of people’s lives. Here in Africa, as in so many parts of the world, countless men and women long to hear a word of hope and comfort. Regional conflicts leave thousands homeless or destitute, orphaned or widowed. In a continent which, in times past, saw so many of its people cruelly uprooted and traded overseas to work as slaves, today human trafficking, especially of defenceless women and children, has become a new form of slavery. At a time of global food shortages, financial turmoil, and disturbing patterns of climate change, Africa suffers disproportionately: more and more of her people are falling prey to hunger, poverty, and disease. They cry out for reconciliation, justice and peace, and that is what the Church offers them. Not new forms of economic or political oppression, but the glorious freedom of the children of God (cf. 8:21). Not the imposition of cultural models that ignore the rights of the unborn, but the pure healing water of the Gospel of life. Not bitter interethnic or interreligious rivalry, but the righteousness, peace and joy of God’s kingdom, so aptly described by Pope Paul VI as the civilization of love.

Ja taas hauska nettikäännös (tosin hiukan korjailtuna tosin):

Jopa keskellä suurta kärsimystä, kristillinen viesti aina tuo toivoa.  Saint Josephine Bakhitan elämä tarjoaa loistava esimerkki muunnostapahtuman, jonka elävän Jumalan kohtaaminen voi tuoda tilanteeseen, jossa on paljon kärsimystä ja epäoikeudenmukaisuutta. Edessä kärsimystä tai väkivallan, köyhyyden ja nälän, korruption tai vallan väärinkäyttö, kristitty ei voi koskaan vaieta. Evankeliumin pelastava viesti on julistanut kuuluvasti ja selkeästi sen, että valo Kristuksen voi paistaa pimeyteen ihmisten elämään. Täällä Afrikassa, kuten niin monissa osissa maailmaa, lukemattomien miesten ja naisten ikävöi kuulla sanaa toivoa ja viihtyvyyttä. Alueelliset konfliktit jättää tuhansia kodittomiksi tai rutiköyhä, orvoiksi tai leskiä. Mantereella, joka kertaa aikaisemmin nähnyt niin monet sen ihmisiä julmasti kotiseudultaan siirtymään joutuneille ja kaupankäynnin merentakaisissa työskentelemään orjina, tänään ihmiskaupan, erityisesti puolustuskyvyttömiä naisia ja lapsia, on tullut uusi orjuuden muoto. Samaan aikaan maailmanlaajuisen elintarvikepula, rahoitusmarkkinoiden kuohunnan ja levottomuutta mallit ilmastonmuutoksen Afrikka kärsii suhteettomasti: yhä enemmän ja enemmän hänen kansansa ovat laskussa kärsiä nälkää, köyhyyttä ja sairauksia. Ne huutaa sovinnolle, oikeudenmukaisuuden ja rauhan puolesta, ja tämä on se, mitä kirkko tarjoaa heille. Ei uusia muotoja taloudellista tai poliittista sortoa, mutta kunniakas vapautta, Jumalan lapsiksi (kr. 8:21).Ei asettaa kulttuurisia malleja, jotka vähät oikeuksien syntymättömään, mutta puhdasta parantavaa vettä evankeliumin elämää. Ei katkera etnistenryhmien välisen tai uskontojen välistä kilpailua, mutta vanhurskautta, rauhaa ja iloa Jumalan valtakunta, niin osuvasti kuvataan Pope Paul VI rakkauden sivilisaationa. 

-Ei niin, että tässä oltaisiin kovasti Paavin ja katolisen kirkon kannalla, ovat vuosisatojen saatossa vainonneet kovasti elävää uskoa, eli uudestisyntyneitä kristittyjä, jms., mutta yleisesti ottaen on ainoita tahoja länsimaisessa kulttuurissa, joka puhuu (jotenkin edes kuuluvasti) raamatullisen moraalin puolesta. On todettava. -

- - - 

Sensuurista puheen ollen vielä; Bonnier-firman (MTV etc) sponsoroiman journalistipalkinnonsaivat Kiinan-kirjeenvaihtajat Katri Makkonen, Ylestä ja Petri Saraste MTV3:sta. Mutta oletko kuullut Kiinan kristittyjen vainoista kyseisiltä kanavilta?

Entäs paljon uutisoitu Palestiina? Onko kuultu palestiinalaislasten jo päiväkodissa tapahtuvasta kouluttamisesta ihannoimaan terrorismia? Entä Hamasin tavasta vallata yksityisasuntoja ja käyttää niitä toimintaansa, ammuskella raketteja koulujen ja saaraaloiden liepeiltä, tai käyttää ambulansseja kuljetustarpeisiinsa?

Entäs kansanmurha omassa maassamme? Yli 10000 uhria vuodessa, joka tekee noin 30 (eli koululuokallinen) päivässä! Uhreina ihmisolennot, joilla ei tässä maassa kuuluvaa ääntä, sensuurin muurin ja muun kakofonian yli.

Näitä kuvia ei saisi Suomessa esittää (sensuuria vaatii feministinen Tulva-lehti): 

Suomalaista todellisuutta: (abortoitu, ikä n. 6 kk hedelmöityksestä).

Herra meitä armahtakoon.

Kuvat: http://www.lopettakaatappaminen.info

- - - -

Stefanus-uutisia vainotuista kristityistä:

Kiina – Perheen pako Kiinasta

China Aid Association (CAA) vahvisti kiinalaisen kristityn ihmisoikeusasianajajan Gao Zhishengin vaimon ja kahden lapsen päässeen onnistuneesti pakenemaan Yhdysvaltoihin keskiviikkona 11.3. Huolimatta Kiinan yleisen turvallisuusosaston sekä muiden turvallisuusagenttien tiukasta valvonnasta Gaon vaimo Geng He, tytär Geng Ge (16) ja poika Gao Tianyu (5) pääsivät poistumaan maasta monien ihmisten ja CAA:n avulla. He saapuivat Los Angelesiin lentäen sieltä edelleen Phoenixiin, missä he tällä hetkellä oleskelevat. Gao Zhishengin perhe esitti syvän kiitoksensa CAA:lle ja kaikille onnistuneeseen pakoon osallistuneille.
- Olimme todella iloisia nähdessämme heidät turvallisesti tässä vapaassa maassa. Siitä asti, kun Kiinan turvallisuusagentit kidnappasivat asianajaja Gaon hänen kotikaupungissaan 4.2. tänä vuonna, Kiinan hallitus on kieltäytynyt ilmoittamasta Gaon olinpaikkaa. Kansainvälisen yhteisön tulisi vaatia Kiinan viranomaisia pidättäytymään kaikesta raakuudesta Gaoa vastaan, sanoi Bob Fu, CAA:n presidentti.

Gaon perhe on hyvin huolestunut hänen tilastaan. Vuonna 2007, jolloin hänet myös kidnapattiin, hänet uhattiin tappaa, jos hän kertoisi saamastaan brutaalista kohtelusta. ChinaAid yhdessä Gaon perheen kanssa on pyytänyt kansainvälistä yhteisöä vetoamaan Gaon puolesta sekä soittamaan Kiinan ja Yhdysvaltain viranomaisille, että he puuttuisivat asiaan.

China Aid Association

Kiina – Epäoikeudenmukaista kohtelua

Pastori Lou Yuanqi, joka pidätettiin viime toukokuussa syytettynä ”separatismiin yllyttämisestä” on edelleen vangittuna, vaikka häntä vastaan nostetut syytteet todettiin puutteellisiksi, kertoi China Aid Association. Joulukuussa 2008 pidetyn oikeudenkäynnin jälkeen poliisit olivat hakanneet pastorin 18-vuotiasta tytärtä tämän yritettyä puhua isälleen.

Pastori Yuanqi kärsii hepatiitti B:stä ja vaikeat vankilaolosuhteet ovat pahentaneet hänen terveydentilaansa.

Marttyyrien Ääni, 

Kanada Pastori Lou Yuanqi on edelleen vangittuna todistusaineiston puutteellisuudesta huolimatta.


Pakistan – Nainen kuoli ja 17 loukkaantui

Yksi nainen kuoli ja 17 muuta loukkaantui, kun aseita ja puukeppejä heiluttanut jengi hyökkäsi kristittyjen kimppuun Sangowalin kylässä Punjabissa.

Kolmen lapsen äiti Shakeela kuoli miesryhmän tunkeuduttua hänen kotiinsa ja hakattua hänet brutaalisti maaliskuun 2. päivänä. Miehet tunkeutuivat myös muihin kristittyjen koteihin sekä United Presbyterian kirkkoon, jossa oli jumalanpalvelus meneillään.

Kolme kristittyä, 80-vuotias Naziran Bibi, Shakeelan anoppi, joutui jäämään sairaalahoitoon. Poliisit pääsivät tapahtumapaikalle vasta 30 minuutin kuluttua asemiesten raskaan tulituksen vuoksi.
Englannin Marttyyrien Äänen yhteistyökumppanin Sharing Life Ministry Pakistanin (SLMP) edustaja kävi paikanpäällä. Hän sanoi, että hyökkäyksen aiheutti mitä ilmeisimmin tapaus, jossa kristitty perhe aloitti oikeustoimet heidän poikaansa hyökännyttä muslimiryhmää vastaan. Kristityistä lakimiehistä koostuva asianajotoimisto aikoo nostaa syytteen Shakeelan perheen puolesta.

Rukoilkaa Shakeelan äitiä kaipaavan perheen sekä iäkkään Naziran tervehtymisen puolesta. Rukoilkaa, että Sangowalin kristityt ja muslimit löytäisivät rauhaisan tavan elää yhdessä.

Kuvassa yksi Sangowalin hyökkäyksessä loukkaantunut kristitty.

(stefanus.fi)

- - - -

Pekka Simojoki sai Vuoden evankelioimisteko -tunnustuksen 2008

Vuoden evankelioimisteko -palkinto 2008 on myönnetty gospelmuusikko ja lauluntekijä Pekka Simojoelle. Palkinto annettiin tunnustuksena Simojoen laajasta elämäntyöstä ja merkityksestä kristittynä vaikuttajana.

– Viidenkymmenen vuoden päästä monet nykyiset kristityt johtohahmot ovat unohtuneet, mutta Pekka Simojoen lauluja lauletaan Kristuksen paluuseen saakka, evankelista Kalevi Lehtinen perusteli tunnustuksen julkaisutilaisuudessa, kristittyjen yhteisessä Urbaani unelma -valmennustapahtumassa Helsingin vapaaseurakunnassa 14. maaliskuuta. Lehtinen julkaisi palkinnon yhdessä E4-tiimivetäjän, OPKO:n pääsihteerin Jussi Miettisen kanssa. 

– Ennen kaikkea Pekan positiivisen vaikutuksen salaisuus on Kristus-keskeisyys. ”Ristin muotoinen puu” – yksi Pekan toistuvista ilmaisuista – ei loista vain hänen lauluistaan, puheistaan tai työstään, vaan myös hänestä itsestään, hänen koko elämästään, Lehtinen iloitsi juhlapuheessaan.

Pekka Simojoki antoi kiitoksen Jumalalle ja korosti, että tänä päivänä tarvitaan erityisesti rohkeutta.
– On aina riski uskaltaa, mutta suurin riski on, että ei uskalla.

Simojoen mielestä kristittyjen pitää opetella puhumaan samaa kieltä muiden ihmisten kanssa, ja tärkeä osa sitä kieltä on musiikki.
– Jos usko on meissä lihaa ja verta, meidän ei tarvitse yrittää evankelioida, vaan evankeliumi näkyy yrittämättä, Simojoki kertoi evankelioinnin luonnollisuudesta ja antoi lopuksi englanninkielisen ohjeen:
– You just do your best and God will do the rest.

Rohkaisu ruohonjuuritason evankelioimistyölle

Kolmatta kertaa jaetun Vuoden evankelioimisteko -tunnustuksen tavoitteena on rohkaista kristittyjen yhteistä ruohonjuuritason evankelioimistyötä, joka ilmentää luovuutta, innovatiivisuutta ja jatkuvuutta. Palkinto muistuttaa kristittyjä Jeesuksen antaman lähetyskäskyn velvoittavuudesta.

Tunnustuksen myöntää vuosittain Maailmanevankelioimisen Suomen keskuksen (MESK) yhteydessä toimiva E4-tiimi. Tiimi syntyi vuoden 2004 Suomen Evankelioimiskongressin jälkeen rohkaisemaan kristittyjen yhteistä evankelioimistyötä.

Aiemmat Vuoden evankelioimisteko -tunnustukset ovat saaneet Turun Urbaani unelma ja Jippii-työ.

Yhteydenrakentaja ja luova opetuslapseuttaja

Kalevi Lehtinen muistutti palkinnon julkaisutilaisuudessa, että useille eri kielille levytetyt Pekka Simojoen laulut ovat vain osa hänen vaikutustaan.
– Hänen johtamansa bändit ja mentoroimansa muusikot kertovat vahvasta opetuslapseustyöstä, joka moninkertaistaa hänen vaikutuksensa. Hänen uskollinen evankelioimistyönsä kouluissa, konserteissa, leireillä ja muualla nuorten parissa kantaa runsasta hedelmää.
– Simojoen ideoimat ihmisystävälliset Big Light-, Little Light- ja Majataloillat ovat luoneet uusia evankelioimiskokousmalleja, joita seurataan ja sovelletaan eri piireissä.
Lehtinen mainitsi myös Simojoen musikaalit sekä uskollisen ja rakentavan osallistumisen paikallisen seurakunnan elämään.
– Hänen ennakkoluulottomuutensa seurakuntien ja muiden yhteisöjen välisten rajojen ylittämisessä haastaa kaikkia kristittyjä rakentamaan yhteyttä, Lehtinen sanoi ja viittasi myös Simojoen viimeaikaiseen panokseen kirkolliskokouksen jäsenenä.

Jari Sippola
MESKin sihteeri

( http://www.mesk.net/ajankohtaista )

- - -

Euroopanlaajuinen lähetyskonferenssi SaksassaMission-net on Saksassa pääsiäisenä 8.-13.4.2009 järjestettävä euroopanlaajuinen lähetyskonferenssi, jonka aiheena on "Taivaan tähden". Tapahtumassa pohdimme, mitä Raamatun lähetyskäsky tarkoittaa tänään meidän elämässämme. Eri puhujat, seminaarit, kanavat ja pienryhmäkeskustelut on suunniteltu viemään meitä syvemmälle tähän aiheeseen.

Mission-net on suunnattu nuorille ja nuorille aikuisille. Tapahtuma on loistava mahdollisuus tavata muita nuoria lähetystyöstä kiinnostuneita, saada hyvää opetusta, verkostoitua, kuulla mitä Jumala tekee maailmassa, saada rohkaisua ja ennen kaikkea osallistua itse lähetystyöhön IN2 tiimien kautta!

Mission-net ei ole vain tapahtuma vaan se on Euroopan laajuinen verkosto, joka pyrkii edistämään lähetyshenkistä elämäntapaa nuorten keskuudessa. Se keskittyy edistämään ja tukemaan uusia ja jo olemassaolevia lähetysliikkeitä sekä myös luomaan lähetystyömahdollisuuksien verkoston sekä paikallisesti, kansallisesti että kansainvälisesti. Se myös järjestää koko Euroopan kattavan kongressin joka toinen vuosi ja tuo yhteen yli 6000 nuorta melkein jokaisesta Euroopan maasta.

Mission-net on liike, jonka on valtuuttanut Euroopan evankelinen allianssi ja Euroopan lähetysallianssi. Nämä kaksi järjestöä yhdessä kansallisten alajärjestöjensä (Suomessa SLN ja MESK) kanssa edustavat tuhansia seurakuntia ja lähetystyötä tekeviä järjestöjä ympäri Eurooppaa.

Mikä hienointa Mission-net tapahtumasta on tarkoitus suoraan osallistua IN2-tiimiin lyhytaikaiseen aktioon tai sitten myöhemmin kesän aikana.

Tutustu tarkemmin tapahtumaan nettisivuilla www.mission-net.org.


Lisätietoja:
Arno Alajoki
Mission-net motivaattori
arno.alajoki (at) fin.om.org

( http://www.mesk.net/ajankohtaista )

- - - -

"Ihmemies" heräsi koomasta kyynel poskellaan

Tammikuun 31. päivänä 56-vuotiaan kalifornialaisen Mike Conollyn sydän pysähtyi. Seurasi 35 minuutin mittainen ensiapu ja sähköshokit, ennen kuin hänen sydämensä alkoi lyödä jälleen. Aivot ehtivät olla ilman happea 10 minuuttia. Lääkäreiden mukaan miehen aivot eivät enää koskaan toipuisi.

"Jos ihminen on yli 4 minuuttia ilman happea, aivot vahingoittuvat", Conollya hoitava lääkäri Martin Nielsen kuvailee.

24 tuntia sairaalaan tulon jälkeen Conollyä yritettiin herättää koomasta, mutta tilanne näytti huononevan. Paikalla olleet omaiset rukoilivat, mutta 96 tunnin jälkeen he päättivät lopettaa keinotekoisen elämän ylläpitämisen ja valmistautuivat jättämään hyvästit omaiselleen.

Juuri silloin sängyn vierellä Raamattua lukemassa ollut potilaan poikapuoli Mike Cooper näki kyyneleen valuvan Conollyn poskelle. Cooper ei pitänyt sitä kuitenkaan merkityksellisenä vaan ehti jo lähteä huoneesta, kun potilaan luokse jääneet huusivat jotakin tapahtuneen. Potilas heräsi koomasta ja käänsi päätään häntä kutsuvia kohti. Oli kulunut 12 päivää siitä, kun Conolly oli viimeksi ollut hereillä. Perhe piti tapahtunutta ihmeenä.

Koko juttu:
http://www.nctimes.com/articles/2009/02/16/news/coastal/oceanside/z2c380328ce6aed428825755f007dcc90.txt

(laurinkallio.fi)

- - - - -

-Huomautus:Tämän sivuston julkaisija ei jaa välttämättä kaikkia ylläolevien uutisoijien mielipiteitä-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


hidden hit counter

-etusivulle-                                   //                                   © HM Ojala 2009